Skip to main content

Informatie over de avVN

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze vereniging. Wij maken van deze gelegenheid gebruik, zo u ons nog niet kent, om ons even voor te stellen. Wij zijn behalve landelijke atletiekvereniging ook een belangenvereniging die de belangen van de veteraan in de atletiek zo goed mogelijk probeert te behartigen.

Als atletiekvereniging organiseren wij in samenwerking met andere verenigingen allerlei evenementen, waaronder baan- en wegevenementen en onze clubkampioenschappen op verschillende afstanden. Wij publiceren rang- en beste- lijsten in ons clubblad "avVN-Nieuws". Een clubblad dat informatie bevat voor de sporter. Ook de goed verzorgde uitslagen en de complete wedstrijd- en trimloopkalender mogen gerust gezien worden. Uiteraard ontvangt u als avVN-lid tevens het clubblad, maar u kunt zich op ons clubblad ook afzonderlijk abonneren. Natuurlijk kunt u via onze vereniging ook lid worden van de Atletiekunie, al dan niet met een wedstrijdlicentie.

Prijzen en tarieven

Tussentijdse aanmelding wordt per kwartaal omgerekend. U kunt aanmelden via ons electronische aanmeldingsformulier of met het aanmeldingsformulier dat u in elk nummer van ons clubblad aantreft. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier dan te sturen naar onze ledenadministratie.