logo atletiekvereniging veteranen nederland

Volg ons op:

facebook icon

Word lid!

Van LGAS naar avVN

lgavIn 1998 is de Atletiekvereniging Loopgroep Aart Stigter (LGAS) opgericht met als doel lopers een wedstrijdlicentie aan te bieden tegen een laag tarief. 

Anno 2022 signaleert het bestuur van LGAS dat de wedstrijdlicentie nauwelijks nog enige toegevoegde waarde heeft. Waar vroeger sprake was van herkenbare voordelen van een wedstrijdlicentie, in de vorm van korting op startgelden, korting op de aanschaf kleding en/of een bevoorrecht start- vak bij wedstrijden, ontbreken deze door allerlei oorzaken nu vrijwel geheel. Waarschijnlijk is dit mede, in combinatie met de afgelopen coronajaren, de oorzaak voor de aanzienlijke terugloop van het leden aantal binnen LGAS.
Het bestuur van LGAS stelde zich daarom de vraag of het realistisch is door te gaan met onze vereniging en zij besloot uiteindelijk deze op te heffen per 31 december 2022. Uiteraard moest er voor de lopers die nog wel prijs stellen op een wedstrijdlicentie de optie zijn deze te kunnen behouden.
Het bestuur, en ik als naamgever van de vereniging, zijn daarom erg blij deze lopers het lidmaatschap bij AV Veteranen Nederland te kunnen aan- bieden.
Voor mij persoonlijk is dit een zeer prettige gedachte, omdat Veteranen Nederland voor mij toch een begrip is binnen hardlopend Nederland.
Ik wil bij deze Veteranen Nederland bedanken voor de coöperatieve opstelling om “onze” lopers op te nemen binnen hun vereniging vanaf 1 januari 2023.
Sportieve groet, Aart Stigter

Welkom bij avVN
Leden van Loopgroep Aart Stigter die hebben aangegeven om per 1 januari 2023 interesse te hebben om hun wedstrijdlicentie van de Atletiekunie te verlengen via een lidmaatschap bij avVN heten wij van harte welkom.
Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ook voor ons een terugloop van het aantal leden onoverkomelijk is en dat we de redenen die Aart daarvoor noemde, zeker herkennen.
Hopelijk biedt deze ledenimpuls ons weer nieuwe mogelijkheden.
Jullie ontvangen dit jaar de nummers 2, 3 en 4 van ons clubblad avVN nieuws. Daardoor kunnen jullie de vereniging Veteranen Nederland beter leren kennen. Ook via onze website www.avVN.net kunnen jullie de nodige informatie vinden.
Tijdens de jaarvergadering van 30 april jl. heeft de vergadering besloten om de toekomstige leden van Loopgroep Aart Stigter in het jaar 2023 een contributie aan te bieden van € 50,00 (inclusief 4 clubbladen). Vanaf 2024 gaat dan de “normale” contributie van € 82,50 (huidig tarief) gevraagd worden.