logo atletiekvereniging veteranen nederland

Volg ons op:

facebook icon

Word lid!

Toelichting avVN kilometer-teller 2020

dezeteller

==> Kilometerteller top 300

Het einde van een bewogen, maar voor velen in de letterlijke zin “een te weinig bewogen” jaar ligt bijna achter ons.
Ook de deelnemers aan de kilometerteller zullen ongetwijfeld reikhalzend uitkijken naar een tijd zonder Corona. Helaas is daarop nog weinig zicht. Aan mij toch de taak om u te informeren over de afwikkeling van het jaar 2020 wat betreft de kilometerteller. Voor wat betreft de registratie van de gelopen kilometers is er een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

1. U laat dit jaar geen kilometers registreren, omdat u (te) weinig of geen wedstrijdkilometers heeft gemaakt.
Als u hiervoor kiest, stuurt u geen boekje ter controle naar mij op en hoeft u voor het komende jaar GEEN registratiekosten (€ 6,00) te betalen. Uw gelopen kilometers van 2020 blijven natuurlijk wel staan en worden opgeteld bij het nog te lopen aantal kilometers in 2021. Op een dan eventueel te bestellen herinneringsplaatje komt te staan “2020/2021”
2. U laat dit jaar wél uw gelopen kilometers registreren. In dit geval verandert er niets ten opzichte van voorgaande jaren. U stuurt het kilometerboekje op (uiterlijk 15 januari 2021) en u betaalt de gebruikelijke kosten.
LET OP: Indien u aan meer dan 5 virtuele wedstrijden heeft deelgenomen, dient u uw kilometers dit jaar wel te laten registreren. Dit omdat de controle hiervan meer tijd vraagt en ik dit voor wat betreft 2020 wil afsluiten.
Wat betreft de virtuele wedstrijden is het belangrijk om het bewijs van inschrijving en het bewijs van deelname (via een uitslag, Strava, Garminconnect e.d.) in te dienen. Velen hebben dit al gedurende het jaar gedaan en kunnen dan volstaan met een optelling van de kilometers in het boekje.
Tenslotte: Vanaf 14 oktober zijn er helaas weer nieuwe regels opgesteld voor wat betreft het organiseren van evenementen. Wij volgen hierin weer de richtlijnen van de atletiekunie, zodat met terugwerkende kracht vanaf donderdag 15 oktober tot nader order gelopen kilometers (buiten de virtuele kilometers) NIET meegeteld worden. Deelnemers aan de kilometerteller krijgen direct een mailbericht wanneer deze maatregel niet meer van kracht is. Zie atletiekunie.nl/nieuws:
Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur. Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen in dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt: • wedstrijden zijn niet toegestaan
• publiek is niet welkom bij trainingen
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten
• alle evenementen zijn verboden dus ook hardloopevenementen (recreatief)
Ook in de periode van 24 maart tot en met 30 juni was bovenstaande maatregel van kracht en worden gelopen kilometers (buiten de virtuele kilometers) NIET meegeteld.

Related Articles